เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.NakhonRatchasima แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.NakhonRatchasima แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 8/10
6601
โทรศัพท์ :
0 4424 2958
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ จังหวัดNakhonRatchasima

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุทธจินดา ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด จัดแสดงศิลปวัตถุทั้งที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดารวบรวมไว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุทธจินดา ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมาได้ก่อกำเนิดจากการรวบรวมและสะสมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ซึ่งมีการนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัด ด้วยความตระหนักในคุณค่าทางกรมศิลปากรได้จัดสร้างอาคารชั้นเดียวทรงไทย ประยุกต์ขึ้น 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2497 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชม โดยจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุต่างๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมาและจากประชาชนทั่วไปที่รวบรวมวัตถุสำคัญ คือ พระคเณคร์ พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก ศิลาสลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิบนฐานบัวมาประดิษฐานไว้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้ง

เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย และชาวต่างประเทศคนละ 10 บาท

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.