เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Pattani แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Pattani แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 10/10
5101
ที่อยู่ :
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ :
073-336-290-3
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดPattani

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีพื้นที่โครงการรวม 500 ไร่ ศูนย์ฯนี้มีทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง (Hopea Odorata) เป็นระยะทางยาวโดยรอบ 1,250 เมตร ตลอดเส้นทางเดินโดยรอบจะเห็นกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลนอีกมากมาย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

ตั้งอยู่บริเวณริมคลองยามู ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีพื้นที่โครงการรวม 500 ไร่ ศูนย์ฯนี้มีทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง (Hopea Odorata) เป็นระยะทางยาวโดยรอบ 1,250 เมตร ตลอดเส้นทางเดินโดยรอบจะเห็นกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลนทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถาและไม้พื้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีความสามารถขึ้นอยู่ได้ในบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างระดับน้ำทะเลต่ำสุดและระดับน้ำทะเลสูงสุดเช่น กลุ่มไม้ถั่วขาว กลุ่มไม้ตะบูนดำ กลุ่มไม้ตาตุ่มทะเล ฝาดดอกขาว เหงือกปลาหมอดอกขาว เป็นต้น ตามเส้นทางจะมีระเบียงพักและมีซุ้มสื่อความหมายอธิบายเกี่ยวกับป่าชายเลนพร้อมมีรูปภาพประกอบและยังมีสะพานทางเดินไม้ยกระดับ ศาลาพักผ่อน และหอชมนก เพื่อชมทัศนียภาพเหนือยอดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนซึ่งหอนี้มีความสูงถึง 13 เมตร

นอกเหนือจากการเดินศึกษาป่าชายเลนตามเส้นทางเดินแล้วยังมีการล่องเรือชมป่าชายเลนซึ่งจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์ฯ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนตามลำคลองน้อยใหญ่ซึ่งแบ่งเป็น 3 สายคือคลองบางปู คลองกลาง คลองกอและ ตลอดสองฝั่งคลองจะเห็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ นกนานาชนิด วิถีชีวิตของชาวบ้านกับป่าชายเลนและความสวยงามของสวนป่าโกงกาง

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง พบว่า มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวนทั้งหมด 22 ชนิด ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น 15 ชนิด ไม้พุ่มและกึ่งพุ่ม 7 ชนิด สำหรับสัตว์ในป่าชายเลน มีทั้งสัตว์เลื้อยคลาน เช่น กิ้งก่า แลน หรือตะกวด งูชนิดต่างๆ สัตว์จำพวกนก เช่น นกกระเต็น นกยางเปีย นกยางเทา นกหัวขวาน นกกินปลี และนกน้ำหลายชนิด สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น นาก กระรอก ค้างคาว ค่างแว่น และลิงแสม โดยเฉพาะลิงแสมจะมีอยู่เป็นจำนวนมากค่อนข้างเชื่องและคุ้นเคยกับคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้ ซึ่งตอนเย็นลิงเหล่านี้มักจะออกมายืนเล่นหรือกินอาหารกับคนที่สัญจรไปมา สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็น

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.