เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Pattani แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Pattani แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 10/10
4349
ที่อยู่ :
เลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 วัดมุจลินทวาปีวิหาร
 วัดมุจลินทวาปีวิหาร
 วัดมุจลินทวาปีวิหาร
 วัดมุจลินทวาปีวิหาร
วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดPattani

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ริมเส้นทางหลวงสายปัตตานี-โคกโพธิ์ ในเขตสุขาภิบาลอำเภอหนองจิก เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อพระยาวิเชียรภักดีศรีสงครามย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกจากที่เก่า มาอยู่ที่ตำบลตุยง เมื่อ พ.ศ. 2388 เดิมมีชื่อว่า "วัดตุยง"

วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 10 กม. ริมเส้นทางหลวงสายปัตตานี-โคกโพธิ์ ในเขตสุขาภิบาลอำเภอหนองจิก เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อพระยาวิเชียรภักดีศรีสงครามย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกจากที่เก่ามาอยู่ที่ตำบลตุยง เมื่อ พ.ศ. 2388 มีชื่อว่า วัดตุยง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองหนองจิก และมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดมุจลินทวาปีวิหาร" ปัจจุบันเป็นอารามหลวงและมีการบูรณะพระอุโบสถอยู่ในสภาพที่มั่นคงสวยงาม สถานที่สำคัญที่สุดของวัดคือ วิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาส 3 องค์ โดยเฉพาะพระราชพุทธรังษี หรือหลวงพ่อดำ เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 ซึ่งประชาชนที่เคยได้ยินคุณความดีของหลวงพ่อ ต่างเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมานมัสการสักการะบูชาอยู่เสมอ

วิหารยอดหรือมลฑป

เป็นศาลาจัตุรมุขจำลองแบบจากพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพย์อาสน์ พระราชวังบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวยการสร้างโดยพระราชพุทธิรังสี (หลวงพ่อดำ) มอบหมายให้พระครูนิมมานกิจโกศล ควบคุมการสร้างเมื่อ พ.ศ.2507 แทนหลังเก่าซึ่งเป็นพลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายู ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหล่อโลหะของอดีตเจ้าอาวาส 3 องค์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน คือ

1.รูปเหมือนพระอาจารย์นวล เจ้าอาวาสองค์ที่ 3

2.รูปเหมือนพระครูพิบูลย์สมณวัตร เจ้าอาวาสองค์ที่ 4

3.รูปหมือนพระาชพุทธรังษี เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 โดยเฉพาะพระราชพุทธรังสี หรือหลวงพ่อดำ

อนุสาวรีย์ผู้สร้างวัดมุจลินทวาปีวิหาร

หลวงปู่ทวดพรหม ธมฺมโร และพระยาวิเชียรภักดีศรีสงคราม (เกลี้ยง) คณะสงฆ์และพุทธบริษัท ร่วมกันสร้างขึ้นในโอกาสสมโภชวัดอายุครบ 150 ปี

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.