เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Ratchaburi แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Ratchaburi แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 8/10
7678
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
 โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย
โบสถ์คริตส์วัดพระหฤทัย จังหวัดRatchaburi

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สวยเด่นสง่างดงามตามสไตล์ตะวันตก โดยยังคงรักษาสภาพภายนอกให้เหมือนเมื่อตอนเริ่มสร้าง ด้านในประดับตกแต่งตามแบบโบสถ์คริสต์ดั้งเดิม และมีรูปปั้นสาวกของพระเยซูนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส

เที่ยว โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง ราชบุรี

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สวยเด่นสง่างดงามตามสไตล์ตะวันตก โดยยังคงรักษาสภาพภายนอกให้เหมือนเมื่อตอนเริ่มสร้าง ด้านในประดับตกแต่งตามแบบโบสถ์คริสต์ดั้งเดิม และมีรูปปั้นสาวกของพระเยซูนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง อยู่ริมแม่น้ำอ้อม เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่ ในแถบนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2466 หรือในสมัยรัชกาลที่ 6 จุดเด่นคือตัวอาคารทำเป็นยอดแหลม ส่วนภายในตกแต่งด้วยรูปแบบศิลปะอิตาลี และนำประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาคริสต์มาประดิษฐานไว้ในโบสถ์

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยวัดเพลง ตั้งอยู่ที่ อยู่ในบริเวณ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย บ้านวัดฝรั่ง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

การเดินทาง หากนำรถส่วนตัว เริ่มจากที่ว่าการ อ.วัดเพลง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3088 ไปทาง อ.เมืองราชบุรี 500 เมตร วัดอยู่ทางขวามือ

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.