เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Sukhothai แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Sukhothai แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 8/10
5840
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
 วัดเจดีย์สี่ห้อง
วัดเจดีย์สี่ห้อง จังหวัดSukhothai

วัดเจดีย์สี่ห้อง มีโบราณสถานที่น่าสนใจ คือ ที่ฐานเจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับโดยรอบปั้นเป็นรูปบุคคล รูปบุรุษ และสตรี สวมอาภารณ์ และเครื่องประดับ ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผล่พ้นออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงามของสุโขทัย

วัดเจดีย์สี่ห้อง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

วัดเจดีย์สี่ห้อง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ วัดเชตุพน ห่างไปประมาณ 100 เมตร นอกจากวิหาร เจดีย์ประธานและเจดีย์รายต่างๆแล้ว โบราณสถานที่น่าสนใจ คือ ที่ฐานเจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับโดยรอบปั้นเป็นรูปบุคคล รูปบุรุษ และสตรี สวมอาภารณ์ และเครื่องประดับ ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผล่พ้นออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงามของสุโขทัย ภาชนะนี้เรียกว่าปูรณฆฎะ (แปลว่าหม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์) นอกจากนั้นมีปูนปั้นรูปช้าง และสิงห์ประดับ รูปบุคคลนี้อาจหมายถึงมนุษยนาค ซึ่งถือว่าเป็นเทพอยู่ในโลกบาดาลตามแบบอย่างคติที่นิยมในลังกา องค์เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังกลมที่ได้รับการบูรณะ มาแล้วหลายสมัย ส่วนยอดของเจดีย์หักพังลง คงปรากฏส่วนปล้องไฉนตกอยู่ที่ฐานเจดีย์

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.