เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Sukhothai แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Sukhothai แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 8/10
6171
 วัดเขาพระบาทน้อย
 วัดเขาพระบาทน้อย
 วัดเขาพระบาทน้อย
 วัดเขาพระบาทน้อย
 วัดเขาพระบาทน้อย
วัดเขาพระบาทน้อย จังหวัดSukhothai

วัดเขาพระบาทน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บนเนินเขาเตี้ย ๆ ใกล้กับวัดเจดีย์งามและวัดสะพานหิน ทางเดินขึ้นสู่โบราณสถานปูด้วยหินชนวน เป็นวัดโบราณที่ประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอยมาแต่อดีต

ท่องเที่ยว วัดเขาพระบาทน้อย

วัดเขาพระบาทน้อย ตั้งอยู่ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บนเนินเขาเตี้ย ๆ ใกล้กับวัดเจดีย์งามและวัดสะพานหิน ทางเดินขึ้นสู่โบราณสถานปูด้วยหินชนวน เป็นวัดโบราณที่ประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอยมาแต่อดีต

ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย

พระวิหารโถง ขนาด 5 ห้อง ตั้งอยู่ด้านหน้าของโบราณสถาน ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลง มีเสาพาไลบริเวณด้านข้างพระวิหาร ภายในปรากฏฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานองค์พระ พระวิหารนี้มีความสำคัญในอดีตคือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย

เจดีย์ประธานทรงจอมแห ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ที่มีรูปแบบศิลปะบางส่วนสอดคล้องกับศิลปะอยุธยา ฐานเจดีย์เป็นฐานบัวรูปสี่เหลี่ยม ด้านหน้ามีซุ้มประดิษฐานองค์พระ ส่วนบนมีซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ ด้านข้างประดับด้วยลายแข้งสิงห์ ส่วนยอดเป็นองค์ระฆัง ทำปูนปั้นเป็นริ้ว ๆ ลักษณะคล้ายการตากแห ซึ่งเป็นที่มาของชื่อทรงจอมแห

นอกจากนี้ภายในโบราณสถานยังมี กุฏิวิปัสสนา ก่อด้วยหินและอิฐ ด้านหน้ามีลานจงกลมรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยหิน บริเวณใกล้กันมีฐานเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งก่อด้วยศิลาแลง ที่ส่วนบนได้ทลายลงไป

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.